An toàn của sản phẩm

“Chất lượng toàn diện - An toàn sản phẩm - Khách hàng hài lòng”.

 

Nhằm thực hiện đạt được Chính sách chất lượng & an toàn thực phẩm này, Công ty TNHH ESCOCO VIETNAM cam kết:

 

1. Xây dựng, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng

2. Thực hiện tuân thủ theo tiêu chuẩn, tài liệu, duy trì hồ sơ, định kỳ đánh giá, thực hiện hành động khắc phục sự không phù hợp.

3. Đầu tư nhà xưởng, thiết bị công nghệ thích hợp nhằm phát triển sản xuất theo yêu cầu của thị trường.

4. Thực hiện các yếu tố: Trao đổi thông tin nội bộ và bên ngoài; quản lý hệ thống;  nhằm đảm bảo sản phẩm của công ty phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm trong và ngoài nước.

5. Huấn luyện đào tạo cho toàn thể cán bộ công nhân viên thấu hiểu và cùng nổ lực thực hiện theo chính sách này.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: